English Deutsch
violini-cracovia-on-facebook

# 44 Włoskie skrzypce model Bergonzi

Ciekawe Włoskie skrzypce 4/4, Model Bergonzi, 352 mm, początek XIX wieku.