English polski
violini-cracovia-on-facebook

# 38 Violinbogen von G.W.Renz

Violinbogen von G.W.Renz, circa 1940.

Ausrufpreis: 8 200 zł.