English polski
violini-cracovia-on-facebook

# 40 Violinbogen, F. C. Pfretzschner

Violinbogen von F. C. Pfretzschner, circa 1950.

Ausrufpreis: 7 000 zł.