English Deutsch
violini-cracovia-on-facebook

Instrumenty

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zgłosić swój instrument, który został skradziony lub zaginiony.

W tym celu należy wysłać do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia instrumentu, oraz wszelkie informacje dotyczące tego instrumentu, takie jak:  rodzaj instrumentu, jego dokładny opis zawierający w sobie: nazwisko lutnika,który wykonał instrument, datę i miejsce wykonania, kolor lakieru,stan płyty górnej oraz dolnej, informacje dotyczące przeprowadzonych napraw i renowacji. Jeżeli instrument posiada certyfikat lub ekspertyzę prosimy o wysłanie kopii tych dokumentów. W przypadku kradzieży lub zaginięcia instrumentu prosimy również o podanie daty i  miejsca zdarzenia. Informacje dotyczące skradzionego instrumentu Państwa zostaną umieszczone u nas na stronie internetowej i będą przedstawione na zagranicznych portalach oraz serwisach informacyjnych.


[interface id=”dt_intfc51f7789ba377e”]