English Deutsch
violini-cracovia-on-facebook

O Nas

Są inwestycje, które w dzisiejszych czasach kryzysu pozwalają nasłuchiwać wieści o pewnych zyskach. Przynosi je dźwięk skrzypiec.

Ceny najlepszych skrzypiec stale rosną, nie zważając na rynek papierów wartościowych. Unikalność instrumentów muzycznych, takich jak zabytkowe skrzypce, sprawia, że mogą zyskiwać na wartości zupełnie niezależnie od tego, co się dzieje na rynku kapitałowym.

Kraków (łac. Cracovia) jest jednym z najstarszych miast Polski, był miastem Korony Królestwa Polskiego, a do roku 1795 – stolicą Polski. Obecnie Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Nieprzypadkowo Kraków został wybrany jako miejsce w Polsce, gdzie odbywają się aukcje instrumentów smyczkowych Domu Aukcyjnego Violini-Cracovia.

Głównym ośrodkiem lutniczym w Polsce był Kraków, nazywany też Polską Cremoną. Faktem niezaprzeczalnym jest, że lutnictwo polskie przeżyło w renesansie swój złoty wiek, że co najmniej równolegle ze słynną szkołą kremońską, istniała w Polsce wspaniała szkoła krakowska, w której powstały instrumenty znakomite.

Najstarszy ze znanych nam dzisiaj lutników polskich, Mateusz Dobrucki, urodził się w roku 1520 w Krakowie, tutaj mieszkał i pracował. Równocześnie z Dobruckim pracował w Krakowie najwybitniejszy polski lutnik Marcin Groblicz I, urodzony około roku 1530, założyciel dynastii znakomitych lutników polskich, działających do wieku XVIII. Inny znany lutnik polski, Baltazar Dankwart z Wilna, współczesny Dobruckiemu i Grobliczowi, był również założycielem dynastii wybitnych lutników. W okresie renesansu działali ponadto inni jeszcze, głównie krakowscy lutnicy: Tomasz Głazowski, Bernard Przeworski i nieznany z imienia Jakubowski. W Krakowie swoją pracownie prowadził między innymi Wojciech Pilichowski około lat 1750-1810.

Również przedstawiciele rodziny Häusslerów osiedlili się w Krakowie. Pierwszy z nich, Christian prowadził pracownie od 1832 roku i wychował kilku uczniów. Pracownię przejął po nim bratanek i zarazem uczeń, Gustaw Häussler (1858-1940) i prowadził ją od 1871 roku do śmierci. Dzięki Häusslerom lutnictwo krakowskie dźwignęło się ponownie na wysoki poziom utrzymywany do naszych czasów przez uczniów Gustawa – Józefa Zająca i Piotra Kubasa.

Dom aukcyjny Violini-Cracovia specjalizuje się tylko i wyłącznie w instrumentach smyczkowych: skrzypce, altówki, wiolonczele oraz obiekty muzyczne związane z instrumentami smyczkowymi. Mogą to być również rzeźby, książki, dokumenty, listy, certyfikaty, autografy o tematyce muzycznej. W drodze wyjątku przyjmujemy XVIII-XIX wieczne instrumenty dęte drewniane: klarnet, flet, obój.