English Deutsch
violini-cracovia-on-facebook

# 40 Smyczek skrzypcowy, F. C. Pfretzschner

Smyczek skrzypcowy F. C. Pfretzschner, około 1950.

Cena wywoławcza: 7 000 zł.